Oratene

不要讓口乾影響你小寶貝的口腔健康。Oratene還添加葡聚醣變構水解酶(Mutanase)和聚葡糖酶(Dextranase)兩個全新配方!溫和不刺激,不含抗生素,各種寵物皆適合。效果看的見,寵物美容No.1,在繁忙的日常生活中為您的寵物挑些更簡單更有酵的產品。

顯示所有 9 個結果

  • Oratene 三酵合一 任選超值組
  • Oratene 三酵合一口腔噴劑
  • Oratene 三酵合一口腔噴劑 2入組
  • Oratene 三酵合一口腔軟膏
  • Oratene 三酵合一口腔軟膏 2入組
  • Oratene 三酵合一潔牙軟膏 2入組
  • Oratene 白樂汀三酵合一潔牙軟膏 70g
  • Oratene 白樂汀三酵合一飲水潔牙劑 118ml
  • Oratene 三酵合一飲水潔牙劑 2入組
購物車